مشخصات تيم علمی نشريهنصرت نیل ساز
دانشیار علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
nilsazmodares.ac.ir

علی حاجی‌خانی
دانشیار علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mmtqhmodares.ac.ir

علی حاجی‌خانی
دانشیار علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
Ali.hajikhanimodares.ac.ir
کاووس روحی
دانشیار علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
k.roohimodares.ac.ir
فتحیه فتاحی زاده
استاد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
f-fattahizadehalzahra.ac.ir
عبدالهادی فقهی زاده
استاد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تهران، تهران، ایران
faghhizadut.ac.ir
عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا
دانشیار زبانشناسی همگانی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
akordmodares.ac.ir
رضا ناظمیان
استاد زبان و ادبیات عربی
دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
reza_nazemian2003yahoo.com
سعید نجفی اسداللهی
استاد زبان و ادبیات عربی و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
mmtmodares.ac.ir
ناصر نیکوبخت
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
n_nikoubakhtmodares.ac.ir
لطف الله نبوی
استاد فلسفه و حکمت و منطق
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
nabavi_lmodares.ac.ir
ربکا روت گولد
استاد مطالعات جهان اسلام و ادبیات تطبیقی
دانشگاه بیرمنگام، انگلستان
r.r.gouldbham.ac.uk
شفیق ویرانی
استاد مطالعات اسلامی
دانشگاه تورنتو، کانادا
shafique.viraniutoronto.ca
نصرت نیل ساز
دانشیار علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
nilsazmodares.ac.ir